Първа Национална Конференция по Психология

За първа година Студентски съвет към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и катедра „Психология” към Педагогически факултет на ПУ „П. Хилендарски” организираха НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ. Събитието се състоя на 21.05.2016г. в Нова сграда на Пловдивски университет. В него взеха участие студенти и докторанти, както от Пловдивски университет, така и от други ВУЗ в Република България. Всички участници представяха своите научни или научно-популярни разработки. Те обхващаха различни области от психологията. В края на събитието получиха сертификати за участие, както и плакети за най-добрите места.

Кетърингът беше организиран благодарение на финансовата подкрепа на Студентски съвет към Пловдивски университет и спонсорството от Изворна вода Бачково и Topshape.

Новини