Политика по безопасност на храните

Ръководството, в лицето на Управителя на НОВА ТРЕЙД ЕООД, официално декларира своята Политика за управление на безопасността на храните съгласно изискванията на стандартите ISO 22000:2018 и IFS Food, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

10.01.2022 г. – изтеглете документа

Новини