„Нова Трейд“ подкрепя младите предприемачи от учебна-търговска фирма „Дерби Джуниър“ООД

„Дерби Джуниър“ ООД

Достойно представяне на подкрепената от нашата компания – учебна търговска
фирма "Дерби Джуниър" ООД

24 училищен панаир по проекта „Интегративно практическо обучение“. На него представят дейността си 23 учебни банки, 6 учебни формирования и 24 учебни фирми. Мероприятието е посветено на 110-годишния юбилей на Националната търговско-банкова гимназия. На този панаир успяхa да се сключат сделки и да се спечелят награди – второ място за учебна фирма от 12. клас и двама служители обявени за "Търговци на годината". Поздравления, продължавайте да следвате мечтите си!

Новини